Disable Preloader

Impressum

Barrique® The famous Art of Spirit

Barrique Den Bosch
Vughterstraat 27
5211 EW ’s-Hertogenbosch

T: 073-6141231
F: 073-6142393
E: denbosch@barrique.nl

BTW: NL 8138.27.498.B01
KvK: 17162691
Rabobank: 102674485

Inhoud

De door Barrique Den Bosch verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Barrique Den Bosch kan niet garanderen dat de website foutloos of onondoorbroken functioneert. Barrique Den Bosch en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Barrique Den Bosch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de site(s) die niet door Barrique Den Bosch worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van Barrique Den Bosch.

Verantwoordelijkheid

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Barrique Den Bosch omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website(s) bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.