Disable Preloader

Privacy verklaring

Barrique® The famous Art of Spirit

Wij gebruiken de door U opgegeven informatie alleen om onze werkzaamheden uit te voeren.
De gegevens worden versleuteld verzonden en daarna in onze administratie opgenomen.
Deze administratie is niet toegankelijk voor derden, we delen de administatie niet met derden.

Verwijdering van administratie zoals de contact & servergegevens die nodig zijn om ons werk uit te voeren:
Wanneer U wenst dat wij al uw gegevens verwijderen, bijvoorbeeld na opzegging van de diensten, kunt u een e-mail sturen naar info@denbosch.barrique.nl U zult een bevestiging krijgen wanneer wij uw gegevens hebben verwijderd uit onze administratie.

Veiligheid van uw gegevens
Wij doen er alles aan om uw gegevens veilig te verwerken. Denk hierbij aan een zeer gestructureerde werkwijze, een beveiligd en voor anderen ontoegankelijke adminstratiebeheeromgeving en alle voorzorgsmaatregelen die nodig zijn om veilig te kunnen werken. Denk aan geavanceerde antivirus, officieel aangekochte software bij de leverancier en het gebruik van goede apparatuur die opgezet zijn voor 1 doel, het werk goed en veilig te verrichten.

Gedetailleerde Privacyverklaring
Barrque-shop.nl, gevestigd aan de Vughterstraat 27, 5211 EW ’s-Hertogenbosch, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
denbosch.barrique.nl

Vughterstraat 27

5211 EW ’s-Hertogenbosch

Telnr. 073-6141231

Persoonsgegevens die wij verwerken
denbosch.barrique.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam (Voor communicatie tussen u en ons)
– Telefoonnummer (Voor communicatie tussen u en ons)
– E-mailadres (Voor communicatie tussen u en ons)
– IP-adres (om met grotere zekerheid te stellen dat u daadwerkelijk de informatie heeft verzonden)
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt en bij kunnen dragen aan het optimaliseren van onze werkzaamheden richting u
– Lijst met contactgegevens van de klant via een app, denk aan de communicatie die wij via Whatsapp of andere versleutelde apps voeren
– Bankrekeningnummer indien u automatisch incasso wenst

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@denbosch.barrique.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
denbosch.barrique.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw bestelling en betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming
denbosch.barrique.nl neemt geen besluit op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van denbosch.barrique.nl) tussen zit. denbosch.barrique.nl gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen om informatie te verwerken: een administratieprogramma dat op maat ontwikkeld is met als doel u zo gemakkelijk en snel mogelijk te kunnen helpen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
denbosch.barrique.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Beschikbaar zolang nodig. Door u te verwijderen op aanvraag.

Delen van persoonsgegevens met derden
denbosch.barrique.nl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
denbosch.barrique.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door denbosch.barrique.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@denbosch.barrique.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. denbosch.barrique.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
denbosch.barrique.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@denbosch.barrique.nl. denbosch.barrique.nl heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
– Beperking van toegang op basis van locatie
– Beveiliging door middel van wachtwoorden op meerdere niveaus
– Gebruik van software afkomstig van de officiële bronnen